Как да спечелим на прах Algae

Algae се използва в производството на най-различни продукти, вариращи от хранителни добавки за биогориво. Прах водорасли има някои съществени предимства пред своя хидратирана суров вид , като например : той тежи по-малко , е по-лесно да се съхранява и транспортира , и има по-дълъг срок на годност , отколкото суров водорасли. За тези, които се надяват да използват водорасли като хранителна добавка, прах водорасли се смята, че е по-добре за готвене и по-лесно да се сложи в желатинови капсули . Нещата ще трябва
Водорасли образец
Cookie лист
Mortal и чукало MarketBook.bg: Покажи повече инструкции

1

Покупка жив екземпляр водорасли от търговеца на дребно . Търговците на дребно на живо водорасли може да бъде трудно да дойда , но за щастие някои университети и независими лаборатории продават екземпляри на широката общественост ( вж. ресурси ) .

2

Изсъхне си жив екземпляр от водорасли , като го разпространява в тънък слой върху стерилна плитки готвене лист и да го поставите на топло сухо място, за една нощ.


3

Съберете дехидратирани водорасли и го поставете във вашия хоросан.

4 <р > Скъсай изсушената водораслите фин прах с пестика .