Определяне на черта Безпокойство

черта тревожност се определя като тенденцията да изпитат безпокойство . Белег тревожност се счита за характеристика на личността , която трае с течение на времето и се проявява в различни ситуации. Членка Безпокойство

Trait тревожност се противопоставя на държавната тревожност, което е временно , неприятно преживяване, което се случва, когато човек се чувства заплашена от ситуация. Белег тревожност е потенциалът , или тенденцията да изпитат състояние на тревожност .


Индивидуалните различия в Trait Безпокойство

Едно лице може да бъде или високо или ниско в черта тревожност в зависимост от това как често те са склонни да изпитват състояние на тревожност . А човек с високо съдържание на черта тревожност преживява състояние на тревожност по-често.