Защо е Medical Record Documentation толкова критично в Връзка с Diagnostic кодиране

? Diagnostic кодиране е процес, чрез който описания в медицинските записи се преобразува в цифров код за съхранение на документацията и сметките цели. Точно документация е от решаващо значение за диагностика кодиране - необходима част от всяка медицинска практика. История

Diagnostic кодиране идва от необходимостта от стандартизиране и класифициране на терминологията, използвана от лекарите , когато диагностициране на заболявания и симптоми , според Colorado Департамента за обществено здраве и околна среда . През 1900 г. , първата Международна класификация на болестите е разработен в Европа . Допълнителна класификация е въведена през 1966 г. , когато Американската медицинска асоциация пусна Current Процедурно терминология , която класифицира тестове и лечения.


Точност

Документацията е основа за кодиране. Непълна документация може да доведе до отказ на застрахователна компания да възстанови за тест или предоставена услуга . Медицински програмисти могат да работят с лекари , за да се улесни медицински фактуриране и водене на записи . Запис на пациента трябва да има изрично документация за медицински програмист да възложи специфични диагностични кодове.

Следваща статия:

Предишен текст на чл: