Значението на Медицински Coding

Медицински кодиране е процес на възлагане на кодове за медицинска диагноза на пациента и процедурни описания. Събирането и отчитането на обобщена информация чрез кодове позволява на медицинската общност опростен начин за предоставяне на информация бързо и лесно. Възстановяване

Медицински кодове са свързани стойности на възстановяване , така че те се представят по иск за фактуриране на застрахователната компания за възстановяване на услуги.


Data Gathering
<Бразилски >

Медицински кодове позволяват събиране на важна информация по различни теми. Например, един код за инфекция се дължи на убождане с игла , могат да бъдат проследени в продължение на период от време за риск и за целите на управление на качеството.