Национален медицински кодиране Certification

Национален медицински кодиране сертифициране предвижда програмисти шанс да демонстрира високото си ниво на професионализъм в областта на възстановяване на здравеопазването. Във всички 50 държави , сертифицирането е доброволно, но може да доведе до по-високо заплащане . Функция

Медицински програмисти контролират процеса на възстановяване между застрахователните компании и доставчиците на здравно медицинско обслужване . Сертифицирани програмисти могат да имат допълнителни отговорности , като например одитирането на процеса на плащане.


Съображенията

Certification е достъпно чрез многобройни credentialing организации. Обикновено , сертифициране включва вземане на писмен изпит, който оценява знанията на медицинска програмист е на широк кръг от теми в кодирането и областта за фактуриране. Продажба и Наем Видове в

One от най- добре познатите сертификати е изпита Certified Medical Възстановяване специалист . Специализирани сертификати , които тестват знанията на една конкретна област на кодиране областта на медицината , са достъпни чрез Американската академия на професионалните Coders . Наем Ползи

Медицински фирми са по- вероятно да наемат сертифициран медицински програмист от не- сертифициран един , особено за по-високи позиции, които плащат включват управленски или специализирани задачи . Според Американската академия на професионалните Coders , сертифицирани програмисти изкарват заплатите, което е със 17 процента по-висок в сравнение с не - сертифицирани програмисти . Наем Skills

Въпреки че всеки изпит за сертифициране е различен , обширни познания на медицинската система за кодиране на данните е препоръчал преди да вземете някакво изпит кодиране. Познаване на федералните и щатските медицински застрахователни полици също е важно умение за успешно завършване на изпита за сертифициране .