Защо е кодиране на документация, необходима за Medical Billing

? Медицински кодиране и фактуриране са някои от бизнес функции в рамките на организацията на здравеопазването. Функциите работят заедно, за да се осигури отчетност и възстановяване на функции , така здравни организации могат да подават информация на платци , или застрахователни компании. Правото за получаване на възстановяване изисква подходящо медицинско кодиране документация придружава формуляра на заявление за плащане. Документация

документация на медицински кодове позволява на доставчиците на здравни услуги да таксуват за услуги на пациентите. Кодове , представляващи диагнози и процедури или терапии , извършени на пациента се появяват на специализиран формата твърдението на медицински фактуриране . Ако документацията не поддържа диагноза или лечение , след това платци лечение диагнозата, тъй като не съществува или лечение като не се извършва , и претенцията за таксуване е отказан .


Медицински кодиране

<р > медицински кодиране предполага преразглеждане на документация от медицинско досие на пациента и след възлагане на кодове, които представляват диагнози и процедури на пациента в цифров или буквено-цифров формат. Попълва се от специално обучени специалисти, програмисти , медицински кодове съответстват на възстановяване суми за целите на фактурирането . След това медицински кодове са предоставени на отдел фактуриране за подаване .