Медицински Coding & Проблеми за плащане

Медицински кодиране и фактуриране е процес на възлагане кодове до документацията на заболявания и лечения на пациента , а след това за фактуриране застраховка за възстановяване. Поради сложността на процеса , съществуват много възможности за кодиране и фактуриране проблеми . Неправилно Code Задание

Неправилно диагноза или процедура код задача причинява проблеми за отчетност , статистика и възстановяване . Неправилен код за прехвърляне е причинено от използването на остарели кодиране книги или софтуер , или неразбиране на диагноза или процедура, осъществена .


Недостатъчна Documentation

Недостатъчна или нечетливи клиницист документация може да доведе до в неправилен код за присвояване и фактуриране грешки. Кодове , възложени без друга подкрепяща документация, може да доведе до застрахователно плащане отказ.