Дефинирайте ХМО здраве Plan

плана на ОПЗ е основна в съвременното здравеопазване. HMOs или организации за поддръжка на здравето , са здравните системи, финанси , както и осигуряват здравно обслужване на пациента. HMOs са предназначени за максимална ефективност . Съдържащи разходи е важна тема в работата на HMOs . Контрол на качеството и контрол на разходите

Качеството е от жизненоважно значение в здравен план ХМО . Контрол на качеството се отнася до функциите и процесите през всички етапи на здравеопазването. ХМО ще се опита да намали разходите чрез вземане на пациенти виждат ограничено количество лекари , намаляването на броя на покритите предписания , и селективно , използващи техните лекари. Ограничаване на пациент с определени лекари и генерични предписания не означава непременно намаляване на тяхното ниво на грижа , обаче.


Как работи

ХМО ще приеме даден бенефициер за стандартен месечна такса. ОПЗ е тогава , отговорен за здравното обслужване на това лице. Когато бенефициентът не използват услугите на ОПЗ през определен месец , след това печалбите на ОПЗ . Въпреки това, ако бенефициентът използва ОПЗ постоянно по време на месеца , от ОПЗ може да загуби пари. ОПЗ създава такса, която счита месечна употреба и разходи.