Медицински кодиране на информация

Медицински кодиране е системата за класификация, че практикуващите лекари използват за означаване на процедурите, референции и предписания . Всяка процедура има уникален код, който го отличава от другите. Някой обучен медицински кодиране може бързо да се определи изпитанията или медикаменти за всеки пациент. Функция

Медицински кодиране поддържа предписания да бъдат дадени на грешен пациента и регулира правилното използване на диагностични тестове.


Billing

Medical кодиране и позволява фактуриране чиновници и застрахователни компании да създават по-ефективно таксуване, отчети и плащания процеса.

Следваща статия:

Предишен текст на чл: