За болница Извънболнична приходите Management Cycle

Когато отидете в болницата, за да има услуга, предоставяна и се прибера вкъщи същия ден , вие сте в амбулаторни условия . Процесът на приходите цикъл за амбулаторни пациенти обхваща залавянето на зареждане , изготвяне на сметка , и процесите на проследяване и колекции за болницата . Заредете Capture

Процедурите , извършвани във всяка област на болницата са заловени по някакъв начин . Болниците ще използват такса листове или имат автоматични компютърни записи, които съдържат номера, за да се идентифицира всяка процедура, която се извършва .


Кодиране

Всички разходи трябва да бъдат кодирани, както от страна на процесуален кодекс , кодове за приходите или на комбинация от двете. Всички сметки на пациентите трябва да бъдат маркирани с диагноза кодове преди искове могат да бъдат предадени на фактуриране.