Защо кодиране и документация толкова важно за Medical Billing

? Доставчиците на здравни грижи се заплащат за услуги, базирани на числови и буквено-цифрови кодове , възложени на диагнози и процедури на пациента . Тези кодове се таксуват на застрахователни компании за възстановяване . Точността и адекватността на кодиране и документация значително засяга медицински фактуриране . Доказва Medical Необходимост от лечение

кодиране и документация помага да се докаже необходимостта от медицинско лечение. Подкрепяща документация обяснява какви са били предоставени услуги , така че съответните кодове могат да бъдат причислени да обясни защо е необходимо лечение.


Присвоява съответните обвинения

кодиране и документация помага да присвоите такси до ресурси , използвани в грижите за пациента. Текстът на разказа е съчетана с един код, който има съответното заплащане.