Креатинин нива в кръвта

Креатинът е част от мускулите на тялото. Когато креатин се развали, креатинин се произвежда . Кръвта и урината определят размера на креатинин в настоящото кръв оценка на бъбречната функция . Функция

нива на креатинин в кръвта увеличение с нарушена бъбречна функция , тъй като по-малко креатинин се екскретира чрез урината . Размер на тялото и мускулната маса също да играе роля в нивата на креатинина . Наем Тестове

Здравите хора имат нива на креатинина проверени по време на рутинни физически изпити , както и пациенти с хронични заболявания, имат нива проверени, за да се прецени напредъка на методите за лечение.

Следваща статия:

Предишен текст на чл: