Най-добрият начин да Code Medical Files

Медицински кодиране е процес на трансформиране на описателен текст за медицински диагнози и процедури в съвпадащите цифри, или буквено-цифрови кодове. Coding е важен процес в възстановяване на здравеопазването и фактурирането , а също и в съхранението и извличането на данни за пациенти . Процесът се извършва от специално обучени специалисти по здравни грижи , наречени медицински програмисти . За да зададете подходящо кодове за медицински записи , програмист , трябва да следват специална стратегия . Придържайки се към Насоки

Coders са длъжни да следват етичните стандарти и професионални насоки за възлагане на кодове за медицински записи . Код задачи в медицинските записи трябва да бъдат пълни и точни данни за насърчаване на здравеопазването с високо качество . Кодиране насоки са осигурени от American Health Information Management асоциация , American Hospital асоциация , Американската медицинска асоциация , Центровете за Medicare и Medicaid Услуги и Националния център за здравна статистика . Тези организации осигуряват на правилата и насоките професионални кодиране , като например кои кодове могат да бъдат отчетени за специфични настройки на здравеопазването.


Преглед Documentation

Процесът на кодиране изисква пълен преглед на медицинско досие на пациента. Основни доклади като резюмето за освобождаване от отговорност , историята и физически , оперативни или процедура доклади и лекар Отбелязва напредъка дават най-много информация на диагнози и процедури на пациента. The програмист след това може да преразгледа друга подкрепяща документация , като лабораторни резултати , старчески бележки и доклади аптека , за да се изясни информация или да предоставят пълната информация , необходима за кодиране. Например , лекар напредък бележка може да се документира инфекция на пациентите. The програмист може да се отнася до лаборатория , която да установи дали е имало бактериална причина , така че се задава най-специфично медицинско кода.