Медицински Records & Кодиране на стоките

Медицински програмисти работят в болници, лекарски кабинети и други съоръжения. Те използват медицинските досиета на пациентите , за да се определи кои процедури да законопроект за застрахователната компания. Лекарите и други медицински персонал са длъжни да предоставят пълни и точни медицински записи за медицински програмисти за превод на информацията и да извършат медицински кодиране. Използването на медицинската документация да се определи кои кодове за законопроект гарантира, че са таксувани правилните кодове , които съответстват на процедурите. Records

Медицински записи се състоят на информацията относно пациент и лечението си и се считат за правни документи . Медицинската документация за пациента, трябва да съдържат някаква форма на идентификация на пациентите, като например име или номер на пациента , диагнозата , която обозначава медицинска необходимост за лечение , на равнището на грижи предлагат и процедури, извършвани заедно с всяка друга информация, на лекаря или персонала намира подходящи .


Определяне кодиране

A медицинска програмист преглежда медицински картони на пациентите и друга документация , като резултати от изпитванията, на разположение. Тя използва информацията, за да се определи какви са проведени процедури и която диагноза оправдае процедурите.