Инструкции за попълване на CMS 1500 формулярите в Северна Каролина

Центровете за Medicare и Medicaid Услуги ( CMS ) Form 1500 е медицински претенции форма, използвана от лекари и доставчици да таксуват превозвач Medicaid . Националният Uniform Изискайте комитет ( NUCC ) е отговорен за актуализирането и поддържането на формата , който е бил модифициран толкова пъти, колкото е необходимо. Най- новата актуализация , тъй като от 2010 г., бе изпълнението на Националната Доставчика Identifier Number.The CMS 1500 Form се продава принтери и местните магазини за офис стоки . Правителството на САЩ Службата за Print ги доставя , както и могат да се свържат , като се обадите 1-866-512-1800 . Инструкции

1

Въведете име и адрес на застрахователната превозвача в блок превозвач намира в горния ляв ъгъл . Оставете второ адресния ред празно, ако имате нужда само от една линия за улица адреса и една линия за града, щата и цип . Съкращаване името на държавата.

2

Mark застраховка носител на пациента с " X " .


3

предоставят застрахователни идентификационен номер на пациента. Използвайте I.D. служител ако това е иск обезщетение на работника и на социалната сигурност или данъчен идентификационен номер на пациента , ако това е друга собственост и произшествие иск.

4

Въведете фамилното име на пациента , първо име и средната начална . Разделете всеки със запетаи. Посочете датата на раждане , като: MM /DD /YYYY и марки пол на пациента с " X "

5

Въведете името на осигуреното лице , ако е различно от пациента. . Например , използвайте последния , първо и второ име на работодателя в случай обезщетение на работника .

6

Осигуряване на адреса на пациента и отношението на пациента към застрахования. Посочете "аз" , ако пациентът е човекът със застраховка .

7

Посочете семейно и заетостта статус на пациента . Ако пациентът има допълнителна застраховка , попълнете раздел 9 по същия начин, предишните и еднакви линии бяха попълнени . Ако не, оставете празно .

8

посочват дали вредата е свързана с работа , автоматично или друго .

9

посочват дали подпис на пациента е на файл на линията подпис. Print " подпис върху File" или " SOF ", ако имате подпис и да се посочи датата на подписването е получена в MM /DD /YYYY формат. Ако не, печат "No подпис върху файла . " MarketBook.bg: 10

използвате продукти от 14 до 33 , за да отговори на конкретни въпроси за заболявания на пациента или нараняване , история на здравето и медицински разходи , направени .