Как да се провери кодиране Точност

Медицинска застраховка кодиране е от съществено значение за процеса на фактуриране по никакъв медицинско заведение . Превръщането на диагностика и процедури на лекаря в правилните кодове е важно не само за възстановяването на медицинската служба за услуги и доставки , но също така е важно да се точност програмист на . Чисти претенции , или застрахователни претенции , без грешки са необходими за поддържането на редовен поток на плащанията. Одитите се извършват ежегодно, за да помогне на Службата на генералния инспектор ( OIG ), за да направи преглед на точността на кодиране претенции . Нещата ще трябва
Computer
Интернет MarketBook.bg: Покажи повече инструкции

1

Посетете Coding мрежа (виж раздел ресурси ) . Тази организация се предлагат безплатно одити поверителна кодиране да се подобри точността и възстановяване от трети лица платци ( застрахователните компании) . Офис мениджър на лечебното заведение може да насрочи одит кодиране със Службата на главния инспектор . Това е необходимо да бъде направено от всички здравни заведения, най-малко веднъж годишно.

2

Попълнете формата за заявка с необходимата информация. Формулярът ще попитам за вашето име, името на лечебното заведение , в която са наети на работа , вашата електронна поща , телефонен номер , пощенски код , както и всички коментари, които може да имате.


3 <р > Щракнете върху " започнете сега ", за да представят формуляра и да започне процеса на искане за безплатен одит кодиране на съответствието на вашите дела.

4

Изчакайте да получите безплатен одит за съответствие кодиране чрез електронна поща. Този процес може да отнеме между 4-8 седмици, за да получите резултатите от вашата кодиране одит за съответствие точност.