Как да получите CLIA Лиценз

Едно пътуване до доктора често завършва с работа в лаборатория на някакъв вид. Персоналът на лекаря администрира тестове , които преглеждат за различни аспекти на проблема . Кабинета на лекаря и всеки друг обект, който администрира тестове от всякакъв вид трябва да бъдат лицензирани за извършване на тестове. Организацията , която предлага този лиценз се нарича клинична лаборатория Подобряване изменения ( CLIA ) . Тук са необходими, за да придобие CLIA лицензирането стъпки. Инструкции

1

Свържете държавата или регионалната служба , която координира лицензирането . Федералното правителство е позволило на контрола на тези лицензии , за да се проведе на държавно ниво . Повечето страни имат Министерството на здравеопазването и човешките ресурси , които отразяват Федералната служба по едно и също име . Това е мястото, където ще бъдат обработени със спецификата на процеса на лицензирането .

2

Определяне на нивото на тестовете, лицензирането е необходимо. Някои организации , като например дома здравни агенции, се нуждаят само от статус " снет " за CLIA . Работата на лабораторията , която те изпълняват , е много минимална и има нисък риск от излагане . Статусът се базира на знания , опит и стъпките, които участват в тестването . Останалите нива включват умерена и висока сложност .


3

Преглед на изискванията за лицензирането на държавни нива. Различни състояния могат да изискват по-високи или по-ниски нива на CLIA лицензирането на базата на лечебното заведение . Важно е да се знае как държавните изисквания и CLIA лицензирането се отнасят един към друг .

4

достъп до интернет страницата на CLIA за обща информация и обновления за регламенти CLIA . Нови тестове могат да бъдат категоризирани в специфични нива на лицензирането . CLIA може също да предостави информация, свързана с природните бедствия и подкрепа медицинска сортировка , че се предоставя от правителството. Свържи CLIA в fda.gov .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: