CPT Strapping срещу шиниране

Current Процедурно терминология , или CPT , кодове са разработени от Американската медицинска асоциация , за да опише медицински процедури. CPT кодове се използват от рехабилитатори да таксуват за процедурите , свързани с шиниране . Шиниране

Две CPT кодове се използват за шиниране . CPT 97760 е за " ортопедични ( шина ) за управление и обучение " ( монтиране и оценка) . CPT 97762 е за " касата на ортезната ( шина ) се използва" за текущия пациент . И двете са таксувани със стъпка 15 минути .


Шини

Шини са фактурирани отделно от придружаващи CPT кодове. Медицински консумативи , включително и предварително направени шини и специално изработени шини , се таксуват с помощта на "L" кодове.