БКБН CPT Класификации

Current Процедурно Терминология (CPT ) се използва в медицински фактуриране да докладва медицински услуги и процедури, извършвани . Често по-нататък CPT ключ за дешифриране , CPT кодове са поредица от номера, дадени болници и доставчици на застрахователни услуги от Американската медицинска асоциация ( AMA ) , които представляват различни услуги, предлагани от болниците. Вместо да пишете цялата процедура по законопроект , болниците се нуждаят само да въведете кода на CPT , свързан с процедурата за получаване на плащането . Докато Blue Cross Blue Shield има стотици CPT кодове на всички кодове падне под три категорични класификации . Категория I

Категория I КПИ класификации са числови кодове, които представляват процедури, съответстващи на съвременната медицинска практика. Тези процедури са широко изпълнени и са одобрени от Администрацията по храните и лекарствата ( FDA) . В допълнение , процедурите за категория I са документирани доказателства за клиничната ефикасност . Примери за такава процедура включват рентгенови лъчи, урина , ЕКГ и открита сърдечна операция . Докато някои услуги са по-сериозни , отколкото други , всички тези процедури да има запис на ефективност писта и се практикува в лекарски кабинети в цялата страна.


Категория II

Докато Категория I кодове се използват за целите на фактурирането , основната цел на кодове CPT категория II е да се измери ефективността на новите технологии и методи , които практикуват . Кодове Категория II същество служат като филтри, които разчиствате неефективни процедури, като същевременно насърчава нови и иновативни идеи в медицинската практика .