Как да се изчисли статистически значима извадка Размер

Статистическата значимост се използва, за да се определи дали статистическите данни са надеждни и ако винаги ще се намерят разликите, които са намерени . Най -често срещаният тип на статистическа значимост е т - статистика и р - стойност. Много малки разлики могат да бъдат значителни , когато размерът на извадката е голям. Когато размерът на пробата е малък , тогава много големи разлики са необходими за постигане на статистическа значимост . За да се определи колко измервания са необходими , за да намерите статистическа значимост , размерът на пробата може да бъде определена преди да се направи изследване . Нещата ще трябва
Стандартно отклонение
Максимално приемлива разлика ( алфа ниво)
Confidence Level
Calculator или статистика програма на MarketBook.bg Покажи повече инструкции

1

Определете нивото на алфа да се използва . Това се отнася до количеството на грешка , който е приемлив в статистическия анализ . Обикновено се използва алфа ниво на 0.05 , че това ниво може да бъде различен . Колкото по-високо ниво , съществува по- грешка в изчислението.

2

Изчислете средната стойност , която искате от проучването. Много пъти това изчислената средна е от преди това направи изследвания. Алтернативно, той може да бъде изчислена от малка проучване тест или изследване върху малка група проба


3

Включете стойностите в това уравнение :

п = т ^ 2 XP ( 1 -р ) /m ^ 2 .

т е нивото на доверие , обикновено 95% (стандартна стойност от 1.96 ) . р е средната стойност , и m е маржа на грешка или алфа ниво. п ще се изчислява размерът на извадката .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: