Как бихте могли да получите помощ Разплащателната за Spiriva HandiHaler

? Spiriva HandiHaler е инхалатор проектиран за ежедневно лечение на хронична обструктивна белодробна болест , или ХОББ. Защото такова лекарство е от решаващо значение за пациентите , създателите на Spiriva са партнира с компания, наречена Партньорство за Предписание помощ ( АОП ), за да се гарантира, че , ако не сте в състояние да плащат за Spiriva на собствения си, има помогне, че можете да получите . Подаване на заявление за подпомагане

Има няколко различни програми, достъпни чрез PPA покритие, всяка с различни критерии за допустимост. Ако отговаряте на изискванията за повече от една програма , имате право да се присъедини към всички тях.


Doctor Посетете

Трябва да попълнят заявленията онлайн ( виж ресурси ) , а след това да ги отпечатате и да ги приведат в офиса на Вашия лекар . Вашите доставчици на здравни услуги трябва да подпишат формулярите и описват лекарствата си , или просто да свържете вашия предписание към формуляра. След като това бъде направено, вие или вашият лекар трябва да изпратите формуляра , за да се получи помощ да плащат за Spiriva .