Предимствата на Медицински Coding

Медицински кодиране е важен процес, здравеопазването , която превръща диагностика и процедурни описания на пациентите в числови и буквено-цифрови кодове. Задачата се осъществява чрез специално обучен специалист нарича кодер . Защото медицински кодове се използват както за административни и клинични цели, всеки отдел в рамките на организацията на здравеопазването се ползва от предимствата на процеса на медицинско кодиране. Стандартизация

Защото медицинските специалисти могат да използват различни термини за същото заболяване или процедура , е важно да има стандартизиран начин да ги докладва . Медицински кодиране дава възможност за стандартизация на термините чрез възлагане кодове вместо да се използва от субективна гледна точка . Например , инфаркт и миокарден инфаркт са две думи за едно и също нещо и се отчитат с една медицинска код.


Еднородност

Медицински кодове създават еднаквост за процедури , услуги , консумативи и други ресурси , използвани за възстановяване и докладване. Surgical марля използва при едно съоръжение има същия код като медицински хирургически марля използват в друг обект . Това позволява на застрахователните платци да се възстанови по-точно. Наем претенции
Възстановяване

Insurance таксуване използват медицински кодиране за възстановяване. Медицински кодове са групирани и възложени на сума, базирана на фактори като застраховка платец , тип доставчик и местоположение. След това кодовете са подадени за възстановяване на услуги за пациентите за доставчика.


Оценка на Care

Медицински кодове се използват за подпомагане на здравни организации да определят график за грижи. В извънболничната хирургия центрове , медицински кодове за най-честите процедури , извършвани са преразгледани, за да планират специализиран персонал и ресурси. Наем Статистика

Докладване на статистически данни , така и извън рамките на здравето организации грижи , се извършва с помощта на медицински кодове. Например , доклади за броя на нараняванията , причинени от мотоциклет произшествия идват от статистиката медицински кодиране докладвани на агенции за здравеопазване.


Clinical Research

Клинични изследвания е важна част от медицински грижи , защото тя ни помага да разберем как за лечение на пациенти . Медицински кодиране осигурява важна информация, използвана в клиничните изследвания. Информация , като рак на кодове , се съобщава на всяка държава, да помогне на учените да разберат моделите и къде да се съсредоточат усилията .


Reporting

Медицински кодиране помага да се срещне щатски и федерални отчетния изисквания . Например , болниците са длъжни да съобщават информация, смъртност , или колко смъртни случаи, настъпили по време на определен период от време. Медицински кодове са използвани, за да се съберат и да представят тази информация. Освен това, медицински кодове се използват за извършване на редовен вътрешен докладване по теми като вътреболнични инфекции, възстановяване и използване на ресурсите.


Marketing

също могат да бъдат използвани Медицински кодове за пускане на пазара на здравни услуги. В някои случаи , здравни организации могат да изготвят отчети за най-високата честота на болестите , докладвани от медицински кодове. Организация на здравеопазването използва заболявания , срещащи се най- често, за да създадете маркетингова кампания за образоване на пациентите и общността на тези заболявания.