Можеш ли да Преговарят болнични сметки

? Пациентите могат да преговарят с някои болници да достигне достъпни споразумения за уговорки за разплащане и медицински сметки суми. Пациентите в Съединените щати , които искат да преговарят с болниците да получат до 60 процента отстъпки , според Carrie McLean на eHealthInsurance.com . Договаряне опции зависят от способността на пациента да плати. Опции

Болниците обикновено преговарят сметки с пациенти само при екстремни обстоятелства. Схеми на плащане Безлихвени позволяват на пациентите да плащат за определяне на разходите , без да се начислява лихва върху горната част на това, което дължат . Някои парични платени пациенти са говорили сметката възлиза надолу с 50 на сто и записани хиляди долара. Наем Ползи

Болниците губят по-малко от некомпенсиран грижи чрез намаляване на сметката суми , дори ако първоначалните суми от сметката не се заплащат в пълен размер. По-малки сметки позволяват пациентите да защитават кредитни оценки .