HIPAA 5010 стандарти

Според Центровете за Medicare и Medicaid Услуги ( CMS ) , 5010 стандарти са въведени като част от отчетността закон за здравното осигуряване Преносимост и ( HIPAA ) на . Стандартите 5010 са вписани на Федералния регистър , както се изисква по закон за всички медицински лица , обхванати от правилата 5010 . Правила

HIPAA 5010 стандарти обхващат изпълнението на две правила, които уреждат приемането на национална система за електронен трансфер на данни от медицински досиета , според CMS . Първото правило обхваща въвеждането на определен набор от кодове за диагностика на заболявания , второто правило обхваща аптека сделка.


Диагностика

Американската академия по дерматология и венерология ( AAD ) отчита всички медицински сделки по HIPAA трябва да използват кодовете за диагностика на заболявания в съответствие с тези, посочени в Международната класификация на болестите , Десета ревизия . Въвеждането на тези диагностични кодове обхваща болнична болнична помощ .