Каква е разликата между КПИ кодове 10080 и 10081

? CPT е препратка към текущата Процедурно Терминология код книгата използва да таксуват застрахователна компания на пациента да получи възстановяване на разходите за предоставени услуги. Книгата The CPT код е в раздели и организирана от телесната система . Секции са също в ръководството CPT за лекарства , процедури по радиология и патология и лабораторни процедури. Кодове 10080 и 10081 могат да бъдат намерени в раздела за хирургия. Въпреки че има малка разлика в тези два кода , разликата се определя размерът на възстановяване . Код 10080

код 10080 се определя в ръководството за CPT като проста разрезът и дренаж на пилонидална киста. Инцизия и дренаж процедури обикновено имат 10-дневен период на глобална и не могат да бъдат одобрени за помощник- хирург от трета страна на платеца или на застрахователна компания , толкова дълго, колкото медицинска необходимост е била показана . Наем Код 10081

A сложно инцизия и дренаж на пилонидална киста е кодиран с 10081 . Има още няма насоки Американската медицинска асоциация за програмист да избират между проста или сложна . Това е по преценка на лекуващия лекар и зависи от обема на работата, и трудността , участващи в процедурата .