Каква е разликата между Alpha и таблични Индекса и как се използват те ?

Международната класификация на болестите , 9-та ревизия (МКБ -9 ) е медицинска код книга , използвана за фактуриране медицински претенции . Диагноза кодове са възложени на заболявания и състояния , за да осигуряват медицинска необходимост за всички медицински услуги и процедури . Определяне на правилното ICD -9 кода на формата на застрахователна претенция е от съществено значение за бързо плащане иск на застрахователното дружество. Таблични и буквени индекси на МКБ -9 насочват медицинска Фактуриращия към правилните кодове. Участъци от Code Книгата на ICD - 9