Факти за Insurance & Billing Healthcare Възстановяване

Медицински фактуриране и възстановяване понякога се нарича медицински кодиране и фактуриране. Това е един много печеливш и разрастващ професия. Медицински Платежни

Медицински фактуриране се използва стандартизиран фактуриране и диагностични кодове, за да получи пари за медицински услуги. Наем CPT кодове

Current Процедурно Терминология кодове се използват за докладване на медицински процедури, извършвани от лекарите. Има код , за да опише всяка процедура лекар извършва . Тези кодове са универсални и трябва да се използват за правилното възстановяване .