FLIPI Резултат & Lymphoma

Според American Cancer Society, фоликуларен лимфом съставлява приблизително 20% от всички случаи на лимфом . Фоликуларен лимфом International прогностичен индекс ( FLIPI ) се използва при определяне на прогнозата на фоликуларен лимфом пациента. Фоликуларен лимфом

фоликуларен лимфом е рак на лимфните жлези. Този тип лимфом е индолентен - бавно нараства - обаче , е трудно да се лекува и лечение . В около 33 процента от всички случаи , този вид рак ще се превърне в една агресивна форма на рак , наречен B- клетъчен лимфом .


Значение

Според " Оксфорд списания Annals по онкология , " резултата FLIPI е наложително при проследяване хистологични трансформация - промени минути в тъканите - при пациенти, фоликуларен лимфом . Когато тези промени в тъканната започват да се случи, това означава, че болестта се развива , за да б - клетъчен лимфом , и прогнозата става значително по -зле.

Следваща статия:No

Предишен текст на чл: