Как да стигнем до Insurance Помогнете Вие плащате за Стомашен байпас

С увеличаване на броя на затлъстелите американци , броят на стомашен байпас операции също се покачва . Застрахователните компании са бързо признаване на финансовите нужди за този вид хирургия. Сега те са готови да плащам пари за стомашен байпас хирургия , повече от всякога преди . По-долу са стъпките, за да получат застраховка, която да ви помогне да плащат за вашата стомашен байпас . Инструкции

1

Обсъдете с вашия хирург финансовите аспекти на стомашен байпас хирургия и необходимото количество след операция . Това ще зависи от степента на сложност на операцията.

2

оцени финансовите си изисквания. Ключовият момент е сумата, която може да претендира от застрахователната компания и парите, които ще трябва да плащам от джоба си, преди , по време и след операцията.


3

Отиди онлайн и магазин за най-добрите цитати . Няколко застрахователни агенти могат да ви помогнат да си купите правото вид застраховка. Приемайте съвети от надеждни застрахователни компании или агенти.

4

Сравнете рейтингите на компанията. Застрахователните компании се оценяват в няколко агенции, като S & P и Moody му . Изберете фирма с по-висок рейтинг и тези, които предлагат по-добро обслужване на обработка твърдение.

5

Попитайте застрахователния агент или прочетете внимателно клаузите в политиката . Разберете дали покритието на стомашен байпас хирургия е , както на вашите изисквания.

6

Осигурете писмо за сезиране от основната си лекар и хирург , когато е необходимо.

7

Поддържайте точни здравни досиета , както и постъпления преди и след операцията. Те могат да бъдат необходими за изплащане на застрахователни искове .

8

Уверете се, че вашият хирург разполага с всички необходими документи , готови за застрахователната компания във вашия случай .

9

се свържете с застрахователна компания периодично преди и след операцията , за да знаят за напредъка на вашия иск .

10

Разберете режим на изплащане на застрахователни искове . Посъветвайте се с Вашия застрахователен агент кога и как ще бъде извършено плащането за уреждане на сметката на хирурга .