Meds Използваните в хирургия на очите

Най- очна хирургия се извършва на амбулаторно основа , под местна упойка. Медикаментите са дадени за комфорт , за да направи по-лесно за лекаря, за да се визуализира на окото , както и за предотвратяване на инфекция след операцията. Актуални обезболяващ наркотиците

капки за очи са дадени , за да вцепенен на повърхността на окото ; тетракаин , proparacaine или кокаин са често използвани .


Местна и регионална анестезия в

местна упойка , като например лидокаин се инжектира около очите да се даде по-дълбоко обезболяващ ефект. A ретробулбарен блок , състоящ се от няколко различни анестетици , се предоставя чрез долния клепач в мускулите зад окото да се предотврати всяко движение на очите .