Pediatric & Oral Лицево-челюстна хирургия

на устната кухина и лицево-челюстни хирурзи са хирургичните специалисти на денталното съсловие . Детска хирурзи имат допълнителното обучение и опит, необходими за извършване на операция на деца. Орална и лицево-челюстна хирургия

Орална и лицево-челюстна хирургия се извършва на педиатрични пациенти за коригиране на дефекти или наранявания, ремонт на челюстта , устата , главата и лицето . Дете родено с цепнато небце или дете удари в лицето с бейзболна по време на игра може да изисква такава операция. Наем Техники

Докато прави орален и лицево-челюстна хирургия на педиатричната пациент , хирург, трябва да вземе предвид факта , че костите и тъканите , участващи ще продължат да растат , тъй като детето възраст , според " Принципи на орална и лицево-челюстна хирургия на Питърсън . "


<Бразилски> Съображенията

деца може да бъде трудно да се упои безопасно за орална и лицево-челюстна хирургия. Един от рисковете, свързани с подлежащи на хирургична интервенция е нежелана реакция към анестезия , които могат да варират от гадене при събуждане да депресиран дишането и дори смърт .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: