Какво е предметно стъкло Използва се за

? Микроскопски предметни стъкла са важни инструменти за изследване на проби под микроскоп. Разбирането за това как работи една пързалка и работа с микроскоп слайд правилно е важно умение за всеки учен. Функция

предметно стъкло се използва за подготовка и провеждане на образец за изследване под микроскоп. Наем Видове

Двата основни вида микроскопски предметни стъкла са плоски и вдлъбнати . Плоски стъкла се използват повечето от времето . Вдлъбнати пързалки се използват за по-големи екземпляри и при разглеждането на езерната вода .