Информация За ДНК Тестване

ДНК или дезоксирибонуклеинова киселина тестване е наука , при която биологични проби са взети от едно лице , както и резултатите в сравнение с друга биологична проба за определяне на сходство . Това се прави за най-различни причини, включително и съдебно-медицински тестове, за да се определи възможно виновност в престъпление и лични тестове, за да се определи потекло или бащинство . История

ДНК е била от интерес за учените , тъй като 1890-те , но ДНК тестовете прави появата му на световната сцена през 1985 г. , когато стана най-надеждният веществените доказателства от местопрестъпленията . Оттогава лично тестване е станала по- популярна за определяне потекло и бащинство .


Наказателен & Medical Използва

Forensic тестване на ДНК може да се използва за идентифициране на жертвите и заподозрените , елиминиране на хора като донори на заподозрените , и мач за медицински цели .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: