Сравнителен Свързващ Анализен протокол

анализ на конкурентно свързване е експеримент, който определя капацитета на свързване на протеини или химикали за специализирани протеини намиращи се на клетъчната повърхност , наречени рецептори . Методът се използва често при медицински изследвания , но също така е в състояние да определи кои лекарства се свързват с рецептори и променя активността на рецептора , което от своя страна може да промени поведението на клетките. Cell Подготовка

Re - преустановят клетки в ледено студен фосфатен буферен физиологичен разтвор (PBS ) . Измерва се концентрацията на протеина да се потвърди равни нива протеин чрез използване на специализиран търговски достъпен протеинов анализ .


Вещество

Добави радиоактивно белязани протеин известно да се свързва с рецептора , на лиганд , към клетка или тъкан суспензия . Добавете конкурент , който е тест лекарството или протеинът , който се изследва и се инкубира с радиоактивен лиганд и клетъчна суспензия . А гама от концентрации на изпитваното лекарство трябва да се изучава . След инкубирането , отделен свързан и несвързан лиганд и измерване на радиоактивността .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: