Какво означава това за обездвижване

? За обездвижване е да се направи нещо, не може да се движи. В днешния език , " обездвижване " най-често се използва в областта на здравеопазването и на правоприлагащите органи. Етимологията

Думата обездвижване се състои от три части. Представката "IM " показва отрицателен определение - например, някой, който е незрял НЕ е зрял . Коренът на думата " Мобилтел " показва движение , и наставката " IZE " обозначава процес. Така, за да " обездвижване " е да се мине през един процес, който прави нещо, не мобилен .


First Aid

В медицински процеси , думата " обездвижване " се използва често . Ставите , които са били изкълчени или обтегнати често са обездвижени да им позволи да се лекува без шанс за по-нататъшно увреждане . Лице, което е било при злополука може да има врата му обездвижен , за да се предпази гръбначния стълб , докато тя може да се определи дали той е бил ранен .