First Aid CPR Обучение

първа помощ и кардиопулмонална реанимация ( CPR ) обучение може да спаси човешки живот , когато се прилага правилно . CPR класове са разделени в класове за възрастни или детето CPR , както и обществени и професионални спасители . И двете на първа помощ и CPR обучение понякога се изисква за детегледачки , спасители , учители, болничен персонал , полиция и пожарникари . Обучение на Общността се насърчават за другите , особено новите майки и тези с по-възрастните членове на семейството у дома . Online срещу Неактивен Курсове

CPR и първа помощ може да се научи в сайта, но има някои спорове относно действителността на обучение на тези умения без практичното , практически аспекти на класовете . За тези, които са най-вероятно да използвате уменията, или които никога не са взели клас , офлайн курсове са вероятно най-добрите (виж по-долу ресурси ) .


Class Структура

Обикновено класовата структура се състои от теория и анатомия инструкция , практиката умения и изпитване за сертифициране . Много класове CPR също учат как да използват АЕЛ (Automated външни дефибрилатори ) .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: