Кога трябва да CPR да се използва

? CPR е съкращение за кардиопулмонална реанимация . Тази процедура , извършена чрез създаване на изкуствена циркулация и дишането , трябва да се използва в най-различни случаи , когато човек спре да диша . Удавяне

Ако дихателните пътища на човека се пълни с вода , в резултат на почти удавяне, CPR трябва да се използва , за да получите кислород към белите дробове .


Свръхдоза

Безспорно е за човек, който свръхдози по лекарско предписание или незаконни наркотици, за да спре да диша . Ако това се случи, CPR трябва да се прилага .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: