Как мога да закупя на American Red Cross CPR DVD

? Според Американската асоциация за сърдечни заболявания , а " свидетел дава CPR може да се удвои или шанс за живот тройна внезапна сърдечна жертвата арест. " Класове и видео клипове са се превърнали в средство за обучение CPR , с Американския червен кръст води пътя. CPR Definition

Реанимация или CPR , се определя от Merriam -Webster речник като " процедура, предназначена да възстанови нормалното дишане след спиране на сърдечната дейност , която включва клирънса на въздушните пасажи на белите дробове , устата - в-уста метод за изкуствено дишане и сърдечен масаж , като упражняването на натиск върху гръдния кош . "


Функция на CPR

Според Медицина Plus , CPR има три основни стъпки, за да се провери за: дихателните пътища , дишането и кръвообращението . В зависимост от това, което се наблюдава , CPR може да е необходимо за спасяване дишане или дишане на пострадалия , и компресия на гръдния кош , което помага да се запази сърцето се движат , докато пристигне на допълнителна помощ .

Следваща статия:

Предишен текст на чл: