Какво е UKU Странични ефекти скалата на

? The Udvalg за Kliniske Undersøgelser ( UKU ) Side Effect Rating Scale е изчерпателен , клиницист - харесвани мащаб, предназначен за оценка на нежеланите лекарствени реакции при пациенти , лекувани с психотропни медикаменти. The Uku е проектиран да бъде както изчерпателно , но същевременно лесна за използване, от двете клинични практики и клинични проучвания.
UKU помага оцени странични ефекти на психотропните лекарства в
Съображенията

The Uku е проектиран да се прилага от обучени специалисти психичното здраве. The Uku съдържа информацията, получена чрез интервюта с пациента , както и наблюденията, направени от лекаря .