Самочувствие Обяд Бънч Дейности

самочувствие, или вашето мнение за себе си, засяга много области на живота си . От социално взаимодействие с физическа реакция , нотки на вашето самочувствие шоу през там, където другите могат да видят. За хора с проблеми самочувствие, които присъстват на обяд куп могат да ви помогнат . Предоставен от училища и консултантски групи, самочувствие обяд куп позволява на участниците да се насладят на храната , докато обучение за своите чувства . Дейности на събирането насърчават самоанализ и насърчаване на здравословен самочувствие. Утвърждаване списъци

списъци Утвърждаващите помагат на хората да се чувстват по-добре за себе си.

Утвърждаващите списъци насърчават здравословен самоанализ и даде на участниците писмено сметка на тяхната стойност. Били участниците създават позитивен списък за себе си на 10 или по-малко елементи . Темите могат да включват техните силни страни, най-големите постижения и привлекателни черти. Дайте тази дейност лимит пет минути време, за да се насърчи бързото завършване. След като приключите , даде възможност на участниците да преразгледат своите списъци или частна или акции тях. Наем Комплимент Circle

комплименти кръгове дават възможност да чуете хубави неща за себе си , хората , които може да подобри самочувствието им . Този бърз и лесен дейност работи най-добре с предварително запознаване група. Последователни около масата , пряко всеки да каже едно положително нещо за лицето, на тяхно право.