Какво е PIP Code

? Медицински лечения, които са в резултат на автомобилна катастрофа , трябва да бъдат проследени и отбеляза за платежни цели, както от страна на пациента и доставчика на застраховка на пациента. За защита на здравето и благополучието , лекарски кабинет ще завърши лечение и да направи бележки по отношение на вида на предоставяните услуги , така че вземанията отдел сметка може таксуването , и да получи заплащане за лечение , дадено на конкретен пациент . Лекар на пациента трябва да бъде в състояние да произвежда законопроект, който може да бъде разбран от застрахователния превозвач, който отговаря за плащане. За да изпълни задачата на застрахователните компании за фактуриране , чиито застрахован получили лечение , вида на услугата , цена и период от време , в който се извършва обслужването се отбелязва от лекаря и услугите са преведени на медицински кодове. PIP покритие е за пациент, който е пострадал от превозно средство, обхванати от този тип на застрахователно покритие. Защото това изисква само , че един човек е бил ранен и обработени, за да се приемат за плащане , медицинските кодовете, използвани трябва да бъдат от вида на услугата, застраховката ще плащат. Медицински кодове позволяват PIP доставчик на бърз достъп до медицинска информация, която трябва да направи плащане за одобрени лечения, които са резултат от травма , получена в автомобилна катастрофа , когато е била платена застраховка за PIP от собственика на колата . Идентификация

покритие PIP е допълнение към авто застраховки , които може или не може да бъде задължен от държава, за да законно шофиране на пътя. Това допълнително обезщетение плаща за медицинско лечение с " без вина " е определено. Тя веднага защитава ранените , които получават медицинско лечение в резултат на злополука. Лекар фактуриране , че е получил от доставчика PIP ще бъдат сравнени със списък на медицински кодове, за да бъде сигурен, че лечението е от вид, че застраховката ще покрие. Медицински кодиране е как лекарския кабинет ще съобщи на медицинска информация по начин, който други трети страни могат да разберат . Използване на медицински кодиране за плащане PIP осигурява доставчика на застраховка може да проследи какво се третира , когато тя се третира и защо тя се третира . За идентифициране на медицински кодиране на PIP застрахователни искове , потърсете стандартизираните кодове , изброени в услугите, предоставяни площ от сметката на лекаря .


История

Американската медицинска асоциация започна получаването на молби от финансова администрация Health Care ( HCFA ) на започнат да стандартизира своята фактуриране от лекари, които да поискат плащане от застрахователни превозвачи. След това беше, че медицинската професия започва да се следват указанията и да използвате кодиране за нормализиране на тяхното плащане. Актуализирането на нови кодове и формализирани възвръщаемост на приходите за услуги, предоставени за постоянно се актуализира според нови лечения станат достъпни . PIP застраховка е автоматично покритие, което веднага плаща за медицинско лечение, извършено на осигурено лице от един инцидент , където се очаква плащания PIP . Въпреки че на разположение за лечение кодове може да се разшири с течение на времето , застрахованият може да получи лечение за съответните наранявания от инцидента , а не други видове лечение , както добре. The HCFA е актуализиране на този списък , тъй като самото начало на медицински кодиране в Америка.

Следваща статия:

Предишен текст на чл: