Видове обслужване кодове в Медицински Платежни

В медицински фактуриране , медицинско досие на пациента се подават и проследяват на застрахователни искове . Това медицинско досие съдържа информация за всякакви процедури, или процедури, извършени по време на посещението си в болница или клиника. Процент от посещението на лекар се заплаща от застрахователната компания , с помощта на медицински фактуриране . Медицински фактуриране се състои от кодове , които представляват услуги от типа на постановеното от специалист здравна услуга . Ето списък на общи кодове. ICD -9 - CM

Кодът на ICD -9 - CM е форма използван за извличане на кодове за вербална диагноза от доставчик на здравно обслужване .


CPT

CPT е код, който се превръща в Current Процедурно терминология . Нивото на обслужване се превръща в код петцифрено , че е съставен от КПИ .