Какво ли на извънболнична медицинска Coder Do

? Амбулаторно програмист трябва да знае как да се кодира множество области , ако не и всички области , свързани с услугите, извършвани в извънболничната болница или съоръжение болница собственост , която е класифицирана като амбулаторно . Видовете кодиране този тип програмист трябва да знае са CPT процедури, ICD - 9 кодове, диагностика и доставки HCPCS и сервиз кодиране. A програмист трябва да знае медицинска терминология и анатомия. Ежедневните дейности

амбулаторно програмист определя подходящата кодиране или от запис на хартия диаграма или запис на електронните карти . Те се преразгледат всички бележки преди определяне на правилните кодове .


Computer Software Използва

Повечето съоръжения имат специфичен вид на компютърен софтуер програмист използва, за да се определи Амбулаторна плащане класификация ( APC ), използван от правителствени payors и много застрахователни превозвачи на трети страни .