Medical -процесуалния кодекс

медицинска процедура кодове предоставят права нарязани методи на таксуване, за лекари и застрахователни компании. Ако не за тези кодове , всяка практика , би имала свой фактуриране " жаргон " и тя ще го направи почти невъзможно за застрахователните компании за адекватно възстановяват лекарите за услугите, предоставяни на пациенти. Различни кодекси и насоки за фактуриране могат да бъдат използвани за различни застрахователни компании като Medicaid или Medicare , но всеки има своя собствена диагноза буквено-цифров код, използван еднакво от всички лекари . История

медицинска процедура кодове се използват от всички лекари и актуализират ежегодно, за да са сигурни, че всяко възможно състояние има код, който да се използва в процеса на плащане. Нови кодове са създадени и старите неизползвани кодове са изхвърлени . Американската медицинска асоциация ( AMA ) , която е отговорна за разработването и поддържането на кодовете , разработва софтуер, ръководства и други материали , необходими за информиране на лекарите от промените в кодовете . АМА прави печалба от $ 70 милиона годишно. Наем Значение

болници и лекарски кабинети могат да имат различни системи за кодиране за свои лични цели, но е важно да се има ясна система да се използва за целите на застраховка за фактуриране .