Правителствени Насоки за Medical Coding

Медицински кодиране е определянето на числените или буквено-цифрови кодове за състояния на пациента и лечения. Правителството излага специфични правила за кодиране за еднаквост на възстановяване , проследяване и научните изследвания. Най-високи кодировка ниво

Coders трябва код, за да най-високото ниво на конкретност . Ако една пета цифра обяснение е достъпно за код , четвърта цифрено ниво не може да бъде назначен . Наем Признаци и симптоми

признаци или симптоми могат да бъдат съобщени само ако причината е неопределен . Един пациент със симптоми на болка в гърдите диагностицирани късно като сърдечен пристъп се кодира като инфаркт.