Какви са задълженията на Медицински Coding

? Coding е медицински бизнес практиката на съвпадение на клиничната документация за рекордно на пациента да числени и буквено-цифрови кодове за възстановяване на услуги. Медицински програмисти се занимават с поверителна информация за пациента и могат да бъдат отговорни за нарушаване на тази информация. Разбиране Задължения

Медицински програмисти са в състояние , или , отговорни по закон , за поверителната информация на пациентите , с които те работят. Въпреки медицински програмисти не работят пряко с грижата за пациента , те предоставят услуги , които засягат информация за пациента .


Неправилен код Задание

Coders са отговорни за всички кодове , представени за фактуриране , дори и ако те са неверни . В повечето случаи , неправилен код резултати за присвояване в отрекоха твърденията . Въпреки това, съществуват обстоятелства, за програмисти , за да бъде обвинен в измама .