Програми , които помагат с изплащането медицински сметки

сметки Medical дългови за половината от фалити , подадени в САЩ всяка година . Но хора с медицински дълг имат опции за намаляване или елиминиране на техните медицински сметки . Болници

Почти всички болници с нестопанска цел, да предоставят финансова помощ или имат програми за безвъзмездна помощ медицинска , така питат първо тук , когато търсят помощ плащане на сметки . Обикновено се назначава специална комисия или директор да се определи дали отговарят на квалификациите на болницата , които се основават върху доходите на пациента и възможността за плащане . Правителството на САЩ изисква болниците да се осигури ниво на благотворителни грижи за неосигурените , за да получат данъчни облекчения . Дори ако болницата не ви одобрят за финансова помощ, тя може поне да подредите погасителен план въз основа на способността си да плати.


Благотворителността

националното и държавното благотворителни организации , като например National Patient фондация адвокат и The United Way, понякога ще предлагат помощ или ви свържат с организациите, които могат да помогнат плащат медицински сметки . Кандидатите трябва да могат да докажат нужда от помощ.