Значението на Медицински Coding за болници

Медицински кодиране е процес на преглед на пациента медицинска документация и възлагане на кодове за пациента диагнози и процедури. Медицински кодиране предлага разнообразие от важни функции в болнична обстановка . Възстановяване

Медицински кодиране осигурява една от най-важните функции за болнична възстановяване . Медицински кодове са превеждани суми за възстановяване на разходите за сметки , които са представени на застрахователните платци за възстановяване. Некоректни резултати код за присвояване в отрече плащания в болница. Наем проследяване

Болниците използват медицински кодове, за да лесно да следите информация, с цел подобряване на услугите . Например , вътреболнични инфекции или инфекции, причинени от доставчика на здравни грижи , се проследяват , за да се осигури образование и да се избегнат бъдещи инфекции.