Какво е квалифициран HSA Финансиране

? Здравни Спестовни сметки ( HSA) са начин за медицински разходи , които се заплащат чрез вноски от работодател или служител . Минимална сума

Няма минимална месечна сума необходима, след като дадено лице е направена необходимата първоначална вноска , за да отворите сметка . Тази сума се определя от институцията , където HSA е отворена.


Максимална сума

Максималният годишен принос, който може да се направи до HSA от 2010 г. е $ 3.050 за индивидуално и $ 6,150 за семейство .