CPT Billing & Кодиране на стоките

Разработен през 1966 г. от Американската медицинска асоциация ( AMA ) , Current Процедурно Терминология (CPT ) служи като универсален език в арена на здравеопазването . В допълнение към изобразяващи медицински данни , процедури, диагнози и процедури , отнасящи се до пациента , CPT кодове са много важна част от процеса на плащане. Удобства в

време за фактуриране на CPT и процеса на кодиране , словесното описание на болести , наранявания и процедури се превръщат в цифри, букви и цифри /термини. Billers и програмисти оценяват медицински документи и след това присвоите съответната CPT кода.


Function

CPT кодове диктуват парична такса за предоставяните услуги , заедно с парично обезщетение /възстановяване на разходите практикуващ ще получи. Кодовете са подадени чрез претенции за пациента и неговата застраховка доставчик ; специфичния размер на парите , на които практикуващ има право може да варира между различните видове застрахователни полици .